اصناف و اتحادیه ها

مزایا و کاربرد ها :: اصناف و اتحادیه ها

اطلاع رسانی جهت تشکیل مجمع عمومی

اطلاع رسانی بابت اخبار جدید

اطلاع رسانی بابت نرخ های جدید صنف

اطلاع رسانی جهت اعلام وضعیت صدور جواز متقاضیان

ارسال پیامهای تبریک وتسلیت و مناسبت ها به اعضا

دریافت انتقادات و پیشنهادات

دریافت شکایت از مشتریان با ارسال کد واحد صنفی

اطـلاع رسـانی سریــع جهت هشـدار به واحــدهای صـنفی و معرفی کـالاهای تقلبی و روشـهای شناخت آن

بالا بردن سطح علمی و کاربردی مخاطبین

اعلام واحد صنفی برتر درهر ماه و معرفی آن به دیگر واحد صنفی

سامانه میتواند واحدهای صنفی مجاز را به طور خودکار در صورت درخواست مشتریان به آنها معرفی کند

سامانه به طور هوشمند در صورت درخواست مشتری مراحل اخذ جواز را به مخاطبین ارسالمی کند

اطلاع رسانی به واحد های پلمپ شده و مراحل فک پلمپ

و صدها کاربرد دیگر

تخفیف ویژه شیوا
دانلود بروشور

 

سامانه اطلاع رسانی شهری (باجه)