مدارس

مزایا و کاربردها :: مدارس

ارتباط مستمر بین اولیاء و آموزشگاه

اطلاع از آخرین وضعیت درسی

اطلاع از غیبت و تاخیر دانش آموز

ارسال پیام تبریك روز تولد دانش آموزان و همكاران به صورت خودكار

ارسال پیامهای مشاوره ای به اولیاء با توجه به رفتارهای دانش آموز (پیش فعال، نخبه، تنبل، كم هوش و...)

اعلام تعطیلی مدارس به دلیل بارش برف، آلودگی هوا و ...

اطلاع رسانی بابت جلسات همكاران

ارتباط دو سویه بین دانش آموزان و آموزشگاه

ارسال پیشنهادات و انتقادات

برگزاری مسابقه پیامكی (قرعه كشی و تعیین برنده ها در كمتر از یك ثانیه) به صورت خودكار

آموزش زبان و مفاهیم لغات

ارسال پیامهای مناسبتی به صورت خودكار ( ایام محرم، ماه مبارك رمضان، 22 بهمن و نظرسنجی از عملكرد معلمین و كادر آموزشی )

زمان توزیع کارنامه دانش آموزان را با ارسال پیامک به والدین اعلام کنید

زمان شروع ثبت نام و فعالیت های فوق برنامه

با ارسال یک پیام زمان برگزاری آزمون های مهم را به اطلاع والدین برسانید

با ارسال پیامک والدین را پیش از رسیدن دانش آموز به خانه در جریان موفقیت های دانش آموزان قرار دهید

تخفیف ویژه شیوا
دانلود بروشور

 

سامانه اطلاع رسانی شهری (باجه)