بسیج

مزایا و کاربرد ها :: بسیج

آگاهی به مخاطبین در خصوص فعالیتها و اقدامات جدید

اعلام برنامه های خاص به مناسبتهای خاص ملی و مذهبی مثلا ماه محرم یا ایام دهه فجر و ...

ارسال پیامک به صورت زمانبندی برای شرکت در جلسات از قبل تعیین شده

اطلاع از جلسات همیشگی مثلا اعلام تاریخ ، ساعت و مکان هر هفته از طریق پیامک.

ارسال پیامهای مختلف فرهنگی از قبیل حدیث ،‌شعر و ... بصورت روزانه برای همه یا گروه های خاص

تخفیف ویژه شیوا
دانلود بروشور

 

سامانه اطلاع رسانی شهری (باجه)