کمیته امداد

مزایا و کاربرد ها :: کمیته امداد

جذب حامی

معرفی طرح های کمیته مانند :‌ طرح اکرام -طرح ازادی محکومین -حمایت مالی و معنوی و دعوت از مردم برای شركت در آنها

اعلام شماره حساب جهت واریز نقدی ( شماره حساب ********01000 صادرات جهت کمکهای نقدی شما هموطن عزیز )

اعلام شماره حساب طرح های مختلف (* کلید واژه اکرام -------- شماره حساب 01000.... * ازادی -------- شماره حساب 02000.... *)

گروه بندی خیرین به بخشهای : اکرام - مسکن- سلامت - و ...

انتقادات و پیشنهادات

فراخوان عمومی (کمیته امداد با طرح های متعدد منتظر شما هموطن خیر میباشد)

گروه بندی پرسنل به بخش های مختلف

ارسال پیامک با توجه به مناسبتهای ملی و مذهبی و تقارن این مراسم با طرحهای كمیته امداد

ارسال پیامک تشکر بعد از پرداخت خیرین (جناب اقای .... عمل خیرتان را ارج مینهیم و آرزوی توفیق از خدا را برای شما خواهانیم)

تخفیف ویژه شیوا
دانلود بروشور

 

سامانه اطلاع رسانی شهری (باجه)