بیمارستان ها و خدمات پزشکی، دندانپزشکی، ازمایشگاه ها

مزایا و کاربردها :: بیمارستان ها و خدمات پزشکی، دندانپزشکی، ازمایشگاه ها

سیستم نوبت دهی به بیمار

اعلام نتایج ازمایش با سیستم پاسخگویی خودکار (ارسال کد ازمایش به شماره ****3000 و دریافت پاسخ یا اعلام زمان آماده شدن جواب یا ...)

اعلام هزینه ترخیص بیمار به صورت کلی

اعلام درج دستورات پزشکی-یادداشتهای پرستاری (نکات پرستاری که باید همراه رعایت کنه) به شماره همراه بیمار

اعلام وضعیت بهبود بیمار و مشخص کردن مراجعه بعدی به پزشک مورد نظر بعد از ترخیص

دستورات لازم برای مصرف دارو توسط بیمار و توصیه های لازم برای ایام بعد از ترخیص

ایجاد بخش نظر سنجی در خصوص خدمات قابل ارائه.

پیشنهادات و انتقادات نسبت به خدمات بیمارستان و بخش های مربوطه اعم از ای سی یو -سی سی یو -پرستاری -و ....

ارسال پیامك برای پرسنل و همكاران بیمارستانی به مناسبت ایام ملی و مذهبی

ارسال پیام در مورد اعمال تغییرات احتمالی در شیفت بندی پرسنل

ارسال پیامك بصورت روزانه یا هفتگی در قالب پیامهای فرهنگی و ...

تخفیف ویژه شیوا
دانلود بروشور

 

سامانه اطلاع رسانی شهری (باجه)