فروشگاه، مغازه ها و اصناف کوچک

مزایا و کاربردها :: فروشگاه، مغازه ها و اصناف کوچک

ارسال پیامک های تبلیغاتی به منطقه مورد نظر

دریافت نام کالاهایی که شما در فروشگاه خودموجود ندارید (لطفا نام کالایی که موجود نیست رابه شماره ****3000 ارسال کنید)

اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص تخفیفات ویژه و حراج

تخفیف ویژه شیوا
دانلود بروشور

 

سامانه اطلاع رسانی شهری (باجه)